Download e-book for iPad: Afganistan 79-89 by A.Kowalczyk

By A.Kowalczyk

Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Автор:A.Kowalczyk Название: Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 Издательство: Altair Год: 2002 Формат: pdf,rar+3% Размер: 5.7 MB Язык: польский Страниц:490

Show description

Read or Download Afganistan 79-89 PDF

Best history_1 books

Download e-book for kindle: Fh/F2h Banshee in Action by Jim Mesko, John Lowe, Richard Hudson, Don Greer

Fh/F2h Banshee in motion КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Fh/F2h Banshee in motion (Aicraft quantity 182)ByJim MeskoPublisher: Squadron Signal2002 52PagesISBN: 0897474449PDF11 MBDuring international warfare , a small variety of plane businesses have been chargeable for the layout and construction of the vast majority of the USA aerial juggernaut that finally defeated the Axis powers.

The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, - download pdf or read online

The Cambridge background of Philosophy in overdue Antiquity includes over 40 especially commissioned essays through specialists at the philosophy of the interval 200-800 CE. Designed as a successor to The Cambridge background of Later Greek and Early Medieval Philosophy (ed. A. H. Armstrong), it takes under consideration a few 40 years of scholarship because the ebook of that quantity.

Extra resources for Afganistan 79-89

Example text

Ponadto 26 grudnia podjęli udany atak na bazę w Bagramie, niszcząc i uszkodzając 12 helikopterów. Już w pierwszych dniach 1985r. oddziały Mahmuda Chana przystąpiły do atakowania wysuniętych posterunków rządowych i zmu­ siły 2 Dywizję Piechoty do opuszczenia w górnej części doliny. Po kilkumiesięcznej przerwie w działaniach, 11 czerwca mudża­ hedini ostrzelali Rukhę i Peszghur. Po zdo­ byciu 16 czerwca Peszghuru partyzanci przy­ stąpili do atakowania posterunków i konwo­ jów wroga w dolnej części doliny oraz koło przełęczy Salang.

W dniu 9 lutego Ro45 1_ sjanie opuścili bazę w Bagramie, Czarikar i posterunki po obu stronach tunelu Salang, następnego dnia Pul-i Chumri, 13 lutego Taszkurghan (inaczej Chulm), a 14 lutego Naibabad. Jednocześnie wojska radzieckie opuszczały zachodni Afganistan; 7 lutego ostatni Rosjanie wyszli z Szindandu, a 13 lu­ tego z Heratu. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w Genewie wojska radzieckie ostatecznie opuściły Afganistan rano 15 lutego 1989r. W Kuszce ostatni Rosjanie przekroczyli granicę afgańskoradziecką o 10:00.

Kowalczyka) 47 Żołnierze 40 Armii na transporterze MT-LB wyposażonym w moździerz 82mm 2B9 (fot. Kowal­ czyka) Na przełomie 1991/92r. w północym Af­ ganistanie doszło do nowego kryzysu polityczno-wojskowego. Jego bezpośrednią przy­ czyną była niechęć oficerów tadżyckich i uz­ beckich do podporządkowania się decyzjom generałów pusztuńskich dowodzących woj­ skami rządowymi. 19 marca 1992r. w Mazari Szerifie ukonstytuowała się rada wojskowa opozycyjna wobec prezydenta Nadżibullaha. Na jej czele stanęli: dowódca 53 Dywizji Piechoty (milicji uzbeckiej, stanowiącej od 1986r.

Download PDF sample

Afganistan 79-89 by A.Kowalczyk


by Mark
4.3

Rated 4.36 of 5 – based on 33 votes